Glemte broer øst for Storebælt
Klik for billede Denne side er under løbende udarbejdelse. Bl.a. vil Donse Bro og Kratmølle Bro blive omtalt senere. Læs mere om de store danske broer i min bog "Kort og godt om danske broer". Se foreløbigt link til Hvælvingebroen ved Herlufsholm her
Blæsenborgbro er en del af den snorlige Ledreborg Alle, der fører hen Ledreborg Slot. Midt på alleen, lige ved Blæsenborg, ligger den gamle bro med sine to smukke stenbuer. En indskrift på broen fortæller, at den er opført 1755. Et stop ved broen kan varmt anbefales, for Blæsenborgbro er uden tvivl en af Danmarks smukkeste gamle broer.

Gerebro ligger lidt nord for Risø. Hver dag passeres den af tusindvis af bilister på den trafikerede hovedvej 6. Selv om broen er synlig fra vejen, er der næppe mange, der bemærker den gamle stenbro fra vejen. Gerebro ligger nemlig ydmygt trukket væk fra trafikken, som en smuk kontrast til den travle hovedvej. Får man et glimt af den gamle bro, slynges tankerne tilbage til en anden tid, hvor trafikken havde et andet tempo.

Gammel Skæremøllebro lå gemt og glemt i mange år, inden den blev genopdaget og restaureret. Det menes, at broen er meget gammel. Muligvis er broen opført allerede i 1600-tallet. De historiske kilder nævner dog ikke broen, så der er stor usikkerhed om dateringen. Den lille bro er svært at finde og nem at overse, så den smukke lille bro lever fortsat en skjult tilværelse, selv om broen stadig fører trafikanter tørskoet over Langstrup Å i Nordsjælland.
Hesselrød Bro ligger nord for Hesselrød, hvor Nivå Å krydser Kongevejen. Bilerne suser daglig over den gamle bro i høj fart, og kun få ved, at det er en smuk stenbro, der fører Nivå Å under vejen.
Kragebro ligger nord for Tølløse i krydets ved Elverdamskroen . Kragebro passeres, trods sin alder, stadig af mange billister hver dag. Man kan dog kun rigtigt opleve broen, hvis man går ned til åens breder. Nord for broen fører åen ud i Kragemose. De mange krager i mosen efterlader ingen tvivl om, hvorfra broen og mosen har sit navn. Kragejægerne har hængt deres bytte op på husgavlene, og de døde fugle er sikkert den makabre grund til, at kragerne er så sky.
Lillebro ligger tættere på Ledreborg Slot end Blæsenborgbro og er ikke så smuk i detaljerne, som dens store makker lidt mod nord, men broen har alligevel meget charme. Lige ved siden af Lillebro ligger en typisk cementbro. Kontrasten er sigende, den nye bro er opført i en tid, hvor vejarbejde er standardiseret rutine, mens den lille bro slynger tankerne tilbage til en tid, hvor selv opførelsen af små broer var et håndværk.
Skyttebro ligger lige syd for Tadre Vandmølle, hvor den fører over Elverdams Å. Det er imidlertid kun den opmærksomme trafikant, der bemærker den lille smukke bro. Vil man nyde broen, kræver det, at man står ud af bilen, og går ned til bækkens bred - her kan man se, hvordan den lille bro er lavet af stenplader, lagt som var det træplanker.
Jellebro
Ebbekøb Bro
Køge Bro