Glemte broer vest for Storebælt
Klik for billede Denne side er under løbende udarbejdelse. Læs mere om de store danske broer i min bog "Kort og godt om danske broer". Smedevad Bro ved Holstebro er en af dem der mangler (se foreløbigt link her). Kobroen og Nybro skal ligeledes snart besøges.
Amtmand Hoppes Bro blev indviet den 4. december 1905 og skabte dermed forbindelse mellem Langå og områderne syd for Gudenåen. Broen regnes for den første jernbetonkonstruktion i Danmark, selv om Gefionbroen 1894 også rummer jernbeton. Broen blev bygget af Christiani & Nielsen for 16.000 kr. Den fredede bro er restaureret og blev genindviet i 1998. Broen er i dag afløst af en nyere bro, men står heldigvis endnu til glæde for fiskere og broelskere.

Sønderbro i Kolding er fra 1808. Siden middelalderen har det været her man krydsede Kolding Å på vej til hertugdømmerne. Frem til 1850 var broen toldsted. Under opførelsen af broen i 1807 blev vandet ledt uden om byggepladsen, og efter broen var færdig, holdt man fest under den nye bro. I dag er Sønderbro et rekreativt område med butikker og cafeer, men i gamle dage var det et trafikknudepunkt. Byens havn lå nemlig også her, indtil åen sandede til.

Gejlå Bro er en usædvanlig smuk bro. Man regner med, at vikingerne opførte den første bro på stedet, men den første kilde, der fortæller om en bro over Gejlå stammer fra 1660. Det var en træbro opført af J. Møller fra Flensborg. Den nuværende bro er indviet 21. august 1821, som det ses på en af gelænderstenene. På en anden sten står årstallet 1779, det refererer til opførelsen af gelænderet og ikke af broen. Man bør så give sig tid til at gå rundt om broen og kikke nærmere på det flotte håndværket som ligger til grund for broen.
Broen over Immervad omtales allerede i en kilde fra 1427, men den bestående bro er fra 1786. Den smukke stenbro er bygget af stenbjælker, der er lagt som var det træbjælker. De 4,35 meter lange stenbjælker støttes på midten af en opretstående bropille. Alle stenbjælker siges at være kløvet fra en stor granitblok, som blev fundet ved Fredhule ved Haderslev. Halvdelen af stenen siges stadigt at ligge tilbage under jorden. I dag er åen omlagt og hele området er afvandet.
Pouls Bro krydser Bjerndrup Mølleå i Sønderjylland. Broen er harmonisk, klassisk og meget smuk. Pouls Bro er den nyeste af Sønderjyllands tre klassiske broer. Broen er opført i 1844, men er meget tidsløs i sin stil, og broen har derfor præget mange forsider og turistbrochurer. I 1970 blev broen renoveret. Pouls Bro har sit navn fra en gammel hærvejskro, der lå lige nord for broen.

Løvel Bro blev opført i den tidlige middelalder og stod sandsynligvis ikke særligt længe. Broen kendes ikke fra nogen skriftlige kilder, og alt hvad man ved om broen, stammer fra de arkæologisk spor. En af stenen fra broen indeholder imidlertid en mystisk tekst, som endnu ikke er tydet. (Se stort billede i teksten under linket)

Læs mere om mysteriet - kilk her.